«باز هم تحمل کن، داری می‌رسی…»

کاظم صدیقی، امام جمعه تهران: رفتن به بهشت تحمل می‌خواهد، باید مقاومت کرد.

توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰