دستکم ۲۵ تجمع اعتراضی برگزار شد

طی روز گذشته و امروز ۱۰ اسفند ۹۹، شماری از بازنشستگان و مستمری ‌بگیران تامین اجتماعی دستکم در ۲۱ شهر از جمله، تهران، زنجان، شیراز، تبریز، کرج، کرمانشاه، سنندج، رشت، مشهد، اراک، خرم آباد، اهواز، ایلام، شاهرود، شوش، شوشتر، بجنورد، دزفول، کرمان، آبادان و خرمشهر، در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر خود و در زنجان در مقابل ساختمان استانداری، تعدادی از کارگران شرکت شیر پگاه تهران مقابل ساختمان قوه قضاییه، جمعی از کارکنان شهرداری تبریز، در مقابل ساختمان شورای شهر این شهرستان و تعدادی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران بانک‌ها در تهران، در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی این شهر، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

بازنشستگان معترض اهم مطالبات خود را اجرای قانون همسان سازی حقوق، پرداخت پاداش آخر سال، رفع مشکلات موجود در بیمه تکمیلی، و محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی عنوان کردند.

بازنشستگان ضمن رو نمایی از بنرهای اعتراضی شعارهایی از قبیل، ” فقط کف خیابان، به دست میاد حقمان” و ” همسان‌سازی کجا بود، دروغ بود و ریا بود” و “کار پر از مشقت، سخت و زیان آور است” را سر دادند.

همچنین این معترضان خواستار ارائه خدمات درمانی رایگان، بهبود وضعیت معیشتی و توجه به شان و منزلت خود شدند.

پیش از این نیز بازنشستگان تامین اجتماعی، در دفعات مختلف دست به تجمعات سراسری زده بودند.

معترضین در اکثر تجمعات امروز بیان کردند که اگر طبق روال گذشته مطالباتشان در سایه بی توجهی مسئولین نادیده گرفته شود، تا زمان رسیدگی به درخواستهایشان و احقاق حقوق مذکور، تجمعات اعتراضی متعدد دیگری بر پا خواهند کرد.

تجمع اعتراضی کارگران شیر پگاه تهران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹، شماری از کارگران شیر پگاه تهران، مقابل ساختمان قوه قضاییه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع اعتراضی این کارگران در جهت رفع تصرف اراضی کارگران کارخانه صورت گرفته است.

این کارگران نسبت به ادامه تصرف اراضی کارگران این کارخانه توسط سپاه در منطقه تهران پارس، ابراز نارضایتی کرده و از قوه قضائیه خواستند تا برای رفع این مهم، در منطقه تهران پارس اقدام نماید.

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران بانک‌ها در تهران
به گزارش ایلنا، روز شنبه ۹ اسفند ۹۹، جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران بانک‌ها، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی و بانک‌ها واقع در تهران تجمع کردند.

معترضان خواستار اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق و بهبود وضعیت معیشت خود شدند.

به گفته بازنشستگان معترض، قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان بانک‌ها به درستی و کامل اجرا نمی‌شود و همین امر موجب شده که این بازنشستگان از بسیاری از مزایای مزدی محروم باشند.

آنها می‌گویند: یکی دیگر از خواسته‌های بازنشستگان اجرای همسان‌سازی کامل، مانند بازنشستگان دولت است؛ دولت حقوق بازنشستگان خود را به پایه نود درصد دریافتی شاغلانِ هم‌تراز رسانده است، اما در صندوق بانک‌ها، این امر اجرایی نشده است. دلیلی ندارد میان بازنشستگان، تبعیض و نابرابری وجود داشته باشد.

یکی از بازنشستگان معترض در این رابطه گفت: برای مثال یک کارشناس شاغل، فوق‌العاده مدیریتی می‌گیرد، ولی این مولفه مزدی را به بازنشسته نمی‌دهند؛ از صندوق‌ بانک‌ها درخواست داریم این موضوع را از اداره امور استخدامی کشور پیگیری کرده و بودجه مناسب برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دریافت کند، تا بازنشستگان بانک‌ها نیز مانند بازنشستگان دولت از همسان‌سازی مناسب و درخور بهره‌مند شوند.

تجمع کارکنان مشهدمال
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹، شماری از کارکنان مشهدمال در مقابل بانک آینده واقع در چهار راه گلریز مشهد، دست به تجمع اعتراضی شدند.

بر اساس این گزارش، آنها حقوق چهار ماه پیش را هنوز دریافت نکرده‌اند، علاوه بر این عیدی و پاداش و سنوات نیز به آنها تعلق نگرفته است.

تجمع کارکنان شهرداری تبریز
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹، جمعی از کارکنان شهرداری تبریز مقابل شورای شهر تجمع کردند.

معترضان ضمن انتقاد از وعده‌های بی عمل مسئولین این نهاد، خواستار پرداخت حق بیمه و رسیدگی به دیگر مطالباتشان شدند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱ مارس ۲۰۲۱