مسلمونا گریه کنید، جنایت!‎

علم الهدی: پیشگیری از بارداری فحشای باطنی و بچه‌کشی پنهان است.

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۸ مارس ۲۰۲۱