حکومت حاکم بر ایران برای چهار سال عضو یک ارگان عالی حقوق زنان در سازمان ملل شد

حکومت ایران برای چهار سال عضو یک ارگان عالی حقوق زنان در سازمان ملل شده؛ عضویتی مبتنی بر رای مخفی و موافقت دستکم چهار کشور غربی. ورود رژیمی “زن ستیز” به “کمیسیون مقام زن” حیرت، خشم و سرخوردگی کنشگران را بر انگیخت. مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل از روزی سیاه یاد کرد و نوشت: «این انتخاب یعنی انگار یک آتش‌افروز را رئیس آتش‌نشانی کرده باشیم.»

مانا نیستانی نیز این گزینش را سوژه کاریکاتور هفته کرده است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۲۴ آوریل۲۰۲۱