مرگ بر بدحجاب…مگر زمان انتخابات‎

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱