نخست وزیر ژاپن با علی خامنه ای رهبر ایران ملاقات خواهد کرد

نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه،  در ماه جاری با  علی خامنه ای رهبر ایران ملاقات خواهد کرد، وی امیدوار است که میان واشنگتن و تهران، میانجیگری کند.

دونالد ترامپ پیش تر گفته بود که اعتقاد دارد که ایران می خواهد صحبت کند و اگر بخواهند صحبت کنند، ما نیز خواهان صحبت کردن هستیم.

نقل از خبرگزاری فرانسه