درگیر نان باشید!

قیمت مواد خوراکی اساسی مانند نان و روغن و برنج در حالی بطور فزاینده روز به روز گرانتر می‌شود که مشکلات معیشتی مانند شمشیر دو دَم عمل می‌کند: از یکسو ممکن است مردم را چنان درگیر نیازمندی‌های اولیه روزانه کند که فرصت فکر کردن به مسائل سیاسی و اجتماعی را نداشته باشند اما روشن است که همین مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان را وادار به اعتراضات سیاسی و اجتماعی می‌کند!

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۳ می ۲۰۲۲