دستکم ۴ تجمع اعتراضی برگزار شد

شنبه ۸ مرداد، شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرهای شوش و کرخه در مقابل اداره تامین اجتماعی شوش، جمعی از بازنشستگان شهرهای اهواز و اراک بصورت جداگانه در مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان خود و همچنین تعدادی از کارگران کارخانه مواد شوینده داروگر تهران در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

بازنشستگان در این تجمع شعارهایی از جمله “کارگر زندانی ، آزاد باید گردد” و “بازنشسته زندانی، آزاد باید گردد” سردادند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان دست به تجمعات اعتراضی زدند.

تجمع کارگران کارخانه داروگر
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱، تعدادی از کارگران کارخانه مواد شوینده داروگر تهران در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و معوقات مزدیشان صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۳۱ جولای ۲۰۲۲