بیانیه شورای هماهنگی فرهنگیان در باره موج تازه فشارها به فعالان صنفی معلمان

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در پی احضار عزیز قاسم زاده به هیئت تخلفات اداری با انتشار بیانیه ای این اقدام را در ادامه موج تازه فشارهای آموزش و پرورش به فعالان صنفی ارزیابی کرده است. در این بیانیه آمده است:

در ادامه فشارهای وارده بر کنشگران صنفی ایران عزیز قاسم زاده عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان به هیئت تخلفات اداری استان گیلان فرا خوانده شده است.نکته قابل تامل این است در این احضاریه به گزارش منبع حقوقی علیه این فعال صنفی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ اشاره شده است و با توجه به اینکه یک سال از این زمان سپری شده،به نظر می رسد هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش که در ماه های اخیر بازوهای سرکوب خود را در استان ها و شهرستان های مختلف علیه کنشگران فعال کرده،تنها در پی پرونده سازی تازه علیه عزیز قاسم زاده بر آمده است.

در نامه هیئت بدوی بدون ذکر موارد اتهامی نوشته شده «گزارشی علیه آقای عزیز قاسم زاده از سوی منبع حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به این هیئت واصل شده است.» بر طبق این ابلاغیه از عزیز قاسم زاده خواسته شده صبح پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۸:۳۰ در این هیات برای ادای توضیحات حضور رساند اما عزیز قاسم زاده گفته است که در این جلسه شرکت نخواهد کرد او در یادداشتی پیرامون دلایل عدم حضور خود نوشته است:«از آنجا که در ماه های اخیر هیات های بدوی تخلفات آموزش و پرورش در استان های مختلف، علیه منافع پرسنل خود اقدام کرده و در این راستا بر خلاف قانون و بر اساس حاکمیت سلیقه و در راستای تهدید و ترساندن معلمان، تنی چند از همکاران از جمله معلمان شریف آقایان پیروز نامی و خانم بداغی (خوزستان: هر کدام انفصال سه ماهه) لقمان افضلی (تبعید ۲ سال از سنندج به اردبیل) خانم مریم زیرک(قزوین: بازنشستگی پیش از موعد با ۲۱ سال ) و محمود ملاکی و عاتکه رجبی (بوشهر و مشهد: اخراج از آموزش و پرورش) اقدام کرده است و در استان گیلان و سایر استان های کشور هم این هیئت همکاران مختلفی از شهرستان های گوناگون را به بهانه های واهی و غیر قانونی،فراخوانده،اینجانب در اعتراض به این رویه نامبارک و غیر قانونی، حضور در این جلسه بدون مشخص بودن موارد اتهامی و با عنوان کلی «ادای توضیحات» را تنها فرصتی برای توضیح خواهان در جهت پرونده سازی های بیشتر و مشروعیت دادن به رفتار قانون شکنان در لباس٫ قانون می دانم و در این جلسه شرکت نخواهم کرد‌.عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان تصریح کرده :«این نهاد موظف است بر اساس
ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری که در آن تصریح شده «هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند» موارد اتهامی اینجانب را به طور دقیق با مصداق مشخص نماید تا طی لایحه ای که به استحضار مردم کشور و معلمان شریف ایران می رسد،قضاوت نهایی را فارغ از رای و نظر این هیئت به افکار عمومی مردم آزاده و معلمان حق طلب ایران بسپرم.»

شایان ذکر است آموزش و پرورش چابکسر در پاسخ به نامه مکتوب عزیز قاسم زاده پیرامون عدم اعمال رتبه بندی برای او، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱،عدم بارگزاری مستندات را دلیل محرومیت این فعال صنفی از رتبه بندی عنوان کرده که قاسم زاده در اعتراض به این ادعای غیر قانونی و تضییع حقوق خود توسط آموزش و پرورش چابکسر، نامه ای را به تاریخ ۲۴ دی،به اداره کل آموزش و پرورش گیلان نگاشته است و با توجه به قانونی بودن مصوبه رتبه بندی،آموزش و پرورش را ذیصلاح برای تفسیر سلیقه ای و موردی از قانون ندانسته و خواهان اعمال رتبه بندی در حق خود شده که نه تنها به این خواسته قانونی او توجهی نشده،بلکه موج جدید پرونده سازی علیه او از سوی هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان شروع شده است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن موج تازه تهدیدها و سرکوب های حکومتی علیه فعالان صنفی،بار دیگر دست اندرکاران امر را به رعایت موازین قانونی دعوت می کند و تصریح می کند که فعالان صنفی هرگز با این تهدیدهای غیر قانونی، عرصه مطالبه گری قانونی را ترک نخواهند کرد و در اعتراض به رویه های نامناسب آموزشی و سیاست های ناموجه، صدای اعتراض خود را همچنان افراشته نگاه خواهند داشت.

برگفته ای از سایت اخبار روز، ۲ مارس۲۰۲۳