جمهوری اسلامی = سپاه پاسداران انقلاب اسلامی = تروریست

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۵ می۲۰۲۳