بیانیه انجمن آزاداندیش: اسم رمز سرکوب دانشگاه؛ طرد فعالین، حذف نهادها

طی روزهای گذشته خبری مبنی بر لغو مجوز انجمن آزاداندیش علامه از سوی دانشگاه علامه صادر شد. خبری که در ظاهر مبنای حقوقی و اساسنامه‌ای دارد اما در حقیقت به دنبال سیاست تداوم سرکوب دانشگاه و نتیجه سال‌ها کین توزی و سرسپردگی مسئولان دانشگاه در قبال تشکل‌های دانشجویی است.

این نخستین بار نیست که مسئولان دانشگاه علامه با ادعاهای واهی خود، فضای دانشگاه را به پادگانی تمام عیار تبدیل کرده‌اند. سرکوب دانشگاه یک بار با سلب حق تحصیل و برگزاری بدون ضابطه جلسات کمیته انضباطی و صدور احکام غیابی دانشجویان بار دیگر با سلب حق تشکل‌یابی و فعالیت در دانشگاه خود را نشان میدهد.

اکنون لازم میدانیم نکاتی چند از رفتارهای غیرقانونی دانشگاه در اطلاعیه حاضر را که دست کم ۶ ماده از ۲۲ ماده دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب ۱۳۸۶ در آن نقض شده به اختصار و جهت تنویر افکار عمومی دانشجویان و اعضای محترم انجمن به استحضار برسانیم.

در اطلاعیه دانشگاه ادعا شده است که درخواستی مبنی برای برگزاری انتخابات دانشکده ها به دانشگاه واصل نشده است. بنابر مستنداتی که در ادامه متن حاضر ارائه خواهد شد نامه درخواست برگزاری انتخابات دانشکده‌ها در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ از سوی انجمن صادر شد که با عدم پاسخگویی از سوی دانشگاه بار دیگر نامه درخواست برگزاری انتخابات دانشکده ها در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۱ در سامانه نگارستان سامانه اداری مرجع و مورد تایید دانشگاه در امور فرهنگی بارگذاری شد که این بار نیز پس از مشاهده توسط معاونت و مدیریت فرهنگی دانشگاه هیچ پاسخی به نامه تشکل آزاداندیش ارائه نشد. این در حالیست که هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه وظیفه دارد تمام درخواست‌های تشکل دانشجویی را بررسی و اعلام نظر نماید.

برابر ماده ۱۹ آیین نامه مذکور، حدفاصل صدور رای تا ابلاغ یک هفته در نظر گرفته شده است. این در حالی است که رای در تاریخ ۱۰ تیرماه سال جاری صادر شده است و ابلاغ آن در مردادماه اتفاق افتاده است.

تعجیل دانشگاه در خصوص انتشار شتابزده خبر لغو مجوز انجمن در ایام تعطیلی دانشگاه حکایت از ترس و واهمه مسئولان از رویارویی با دانشجویان که صاحبان حقیقی این دانشگاه هستند دارد. با این همه بنابر ماده ۲۰ دستور العمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مصوب ۱۳۸۶ صدور رای نهایی بر عهده هیئت نظارت مرکزی است.

گفتنی است که مسائل مذکور فارغ از دخالت‌های غیر قانونی کارمندان معاونت فرهنگی در مسائل داخلی انجمن آزاداندیش می باشد که نمود آن در اطلاعیه شتابزده دانشگاه نیز عیان است. بدیهی است که اعضای تشکل آزاداندیش نیز به محض آگاهی از این ماجرا در خلال نامه ای پرهیز از دخالت در مسائل داخلی تشکل را به کارمندان معاونت فرهنگی گوشزد کردند و خواستار عدم تکرار آن شدند.

همچنین در سایر بندهای اطلاعیه منتشره از سوی دانشگاه نیز موارد بی اساسی مطرح گشته که به دلیل ناتوانی معاونت فرهنگی در جهت اثبات مدعای خود و نبود مدارک و اسناد از ارائه جزئیات اجتناب شده است.

در پایان لازم می‌دانیم خطر جدی از بین رفتن نهادهای مدنی و تشکلهای مستقل مردمی و دانشجویی به دنبال آن به محاق رفتن آزادی آکادمیک و امکان کنش جمعی در دانشگاه را به تمامی دانشگاهیان علامه خاطرنشان کنیم و هشدار می‌دهیم که رفتار قلدرمآبانه دانشگاه، نه تنها امکان فعالیت جمعی ما که زندگی ما را هدف قرار داده است. بدینوسیله از تمام افرادی که موجودیت دانشگاه برایشان مساله است

می‌خواهیم تا در برابر سرکوب دانشگاه یک صدا متحد شویم. انجمن دانشجویان آزاداندیش ،علامه حق خود میداند تا از تمام ظرفیت های قانونی و میدانی در جهت دفاع از موجودیت آزاداندیشان دانشگاه علامه استفاده نماید.

برگفته ای از سایت اخبار روز، ۳۱ جولای ۲۰۲۳