برگزاری تجمع اعتراضی

روز چهارشنبه هشتم آذرماه، گروهی از کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت، شماری از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری بندر امام خمینی در مقابل ساختمان شهرداری، جمعی از نیروهای شرکت آب و فاضلاب در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان صیدون، شماری از تراکتور داران در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی در شهرستان مهران و گروهی از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل صندوق بازنشستگی نفت در اصفهان با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. از سوی دیگر روز گذشته جمعی از بازنشستگان کشوری در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری در اردیبل، تجمع برگزار کردند. همچنین روز یکشنبه، جمعی از کارگران شرکت روی بندرعباس، در مقابل ساختمان استانداری هرمزگان، دست به تجمع زدند.

به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، امروز چهارشنبه هشتم آذر ۱۴۰۲، جمعی از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران معترض خواستار “حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بک‌پی” شدند.

تجمع اعتراضی نیروهای شرکت آب و فاضلاب در شهرستان صیدون
به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه هشتم آذر ۱۴۰۲، جمعی از نیروهای شرکت آب و فاضلاب در شهرستان صیدون در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان، دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران در این خصوص گفت: حقوق عقب افتاده نیروهای آب شهری بیش از ده ماه هست که پرداخت نشده، نیروهای آبدار نیز از سه تا بیست ماه حقوق معوقه دارند. کسی پاسخ شفافی به ما نمی‌دهد و زندگی ما در مرز فروپاشی است.

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری بندر امام خمینی
به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه هشتم آذر ۱۴۰۲، جمعی از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری بندر امام خمینی در مقابل ساختمان شهرداری، دست به تجمع زدند.

یکی از این کارگران ضمن بیان اینکه خواسته ما پرداخت حقوق و مطالبات معوقه است، افزود: از مهرماه سال جاری تاکنون هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده‌ ایم.

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت در اصفهان
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز چهارشنبه، شماری از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل صندوق بازنشستگی نفت در اصفهان دست به تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به ادغام این صندوق در سایر صندوق های بازنشستگی صورت گرفت.

تجمع اعتراضی تراکتور داران در شهرستان مهران
به گزارش عصر ایران، امروز چهارشنبه هشتم آذر ۱۴۰۲، جمعی از تراکتور داران در شهرستان مهران در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی این شهرستان، دست به تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به کاهش سهیمه سوخت صورت گرفت.

تجمع اعتراضی بازنشستگان در اردبیل
به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز سه شنبه هفتم آذر، شماری از بازنشستگان کشوری در اردبیل، در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این شهر، دست به تجمع زدند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی آنها صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت روی بندرعباس
به گزارش ایلنا، روز یکشنبه پنجم آذرماه، جمعی از کارگران شرکت روی بندرعباس، در مقابل ساختمان استانداری هرمزگان، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم پرداخت حقوق آنها صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۳۰ نوامبر  ۲۰۲۳