توهم انتخابات

کاری از مانا نیستانی

برگرفته از سایت آسو، ۱۰ جولای ۲۰۲۴