رای پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران اعلام شد؛ ۱۳ سال حبس برای متهم ردیف اول

رای نهای در خصوص متهان این پرونده که رسیدگی قضایی به آن از سه سال پیش در ایران آغاز شده بود بنا به آنچه قوه قضائیه اعلام کرده پس از برپایی ۲۰ جلسه دادگاه اعلام شده است.

ادامه ◄