«تاناکورای کتاب»: دنیای دست‌فروشان کتاب در راسته انقلاب

وقتی از کتاب دست دوم و پدیده کتاب‌فروشان دست‌فروش صحبت می‌کنیم، دقیقا از چه چیز صحبت می‌کنیم؟ کتاب‌های دست دوم چطور در بساط دست‌فروشان قرار گرفته و چه عاملی باعث شده با وجود کتاب‌فروشی‌های کوچک و بزرگ، هنوز هم در گوشه و کنار شهر شاهد فروش کتاب روی بساط دست‌فروش‌ها باشیم؟

ادامه ◄