آتش‌سوزی کالیفرنیا؛ منطقه‌ای به وسعت پنچ هزار هکتار در کالیفرنیا در شعله‌های آتش می سوزد

آتش‌سوزی در بوته‌های نزدیک دریاچه هاجز در کالیفرنیا به بیش از پنج هزار هکتار زمین سرایت کرد و باعث شد حداقل ۱۰۰ خانوار مجبور به تخلیه منازل خود شوند

ادامه ◄