مصوبه مجلس شورای اسلامی برای توزیع یارانه بنزین بین همه مردم؛ هشدار درباره ایجاد بازار سیاه و انفجار قیمت

یکی از تازه‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی برای اختصاص یارانه بنزین از اتومبیل به شخص است که با عنوان «توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های ایرانی» در رسانه‌های داخلی مطرح شده است.

ادامه ◄

افزایش ۵ تا ۶ برابری قیمت بنزین این بار با «توهم‌درمانی» و مرحله به مرحله

هیولای مالی جمهوری اسلامی به پول نیاز دارد. کسری بودجه رمق اقتصاد رانتی را کشیده و باید به هر ترتیب از هر جایی که می‌شود پول به دست آورد. گرچه سیاست‌های تورم‌زا و شوک‌درمانی‌های پیاپی اندوخته‌ای برای عموم مردم ایران باقی نگذاشته ولی این بار هم این هیولای مالی به جیب «رعایا» چشم دوخته است.

ادامه ◄