دعوت نهضت مقاومت ملی ایران در مراسم یادبود سی ویکمین سالروز قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه

در روز ششم اوت ۱۹۹۱، دستگاه رهبری جمهوری اسلامی به دست جلادانی که از ایران فرستاده بود، دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست‌ وزیر نظام مشروطه‌ی ایران، ادامهدهندهی ثابت قدم راه مصدق، نخستین، اصولی‌ترین و استوارترین مخالف نظام ارتجاعی و ویرانگر ولایت فقیه، بنیانگذار و رهبر نهضت مقاومت ملی ایران، و دستیار وفادارش سروش کتیبه را به طرز فجیعی به قتل رساند.

ادامه ◄

نهضت مقاومت ملی ایران؛ تجاوز آشکار روسیه به اوکرایین را محکوم می کند. این تجاوزباید هرچه زودتر خاتمه یابد

روز پنجشنبه، ۲۴ فوریه، ارتش روسیه، پس از گردآوردن نیروی نظامی عظیمی نزدیک به دویست هزار تن در مرزهای کشور اوکرایین، و بدنبال چند هفته زمینه چینی تبلیغاتی، از زمین و هوا و دریا و از سه جانب وارد خاک کشور مستقل اوکرایین شد و استقلال و حاکمیت ملی ملت اوکرایین را به دستاویزهای واهی آشکارا نقض کرد.

ادامه ◄