بدن ۲۷ نوع مختلف عشق را حس می‌کند

دانشمندان مشخص کرده‌اند که افراد انواع مختلف عشق، مانند عشق رویایی [رمانتیک] یا عشق والدین به فرزندان را در کجای بدن احساس می‌کنند و میزان قدرت این احساسات چقدر است – پیشرفتی که تفاوت‌های تجربیات انسانی را بیشتر روشن می‌کند.

ادامه ◄