اعضای پارلمان اتریش کفیل ۱۸۳ زندانی سیاسی ایران

در یک اقدام تاریخی، همه اعضای پارلمان اتریش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی در ایران را به عهده گرفتند. همچنین به تعداد نمایندگان پارلمان آلمان که در کارزار پذیرفتن کفالت سیاسی زندانیان در ایران مشارکت کرده‌اند، افزوده شده است.

ادامه ◄

طرح پارلمان‌های آلمان و بلژیک در حمایت از خیزش سراسری در ایران

پارلمان فدرال آلمان به طرح حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران رای داد. افزایش فشار‌های دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی از مهم‌ترین اهداف این طرح اعلام شده و ممنوعیت صدور ویزا برای تمام عوامل سرکوب در ایران و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی علیه روحانیون شیعه حاکم بر ایران از جمله بند‌های آن است.

ادامه ◄