مصوبه جدید دانشگاه تهران: کنترل حجاب اجباری با روش‌های جدید

دانشگاه تهران مصوبه‌ای را به‌اجرا گذاشته است که براساس آن دانشجویان بی‌حجاب شناسایی و به مراجع رسمی سپرده می‌شوند. رئیس دانشگاه تهران تهدید کرد که مقررات مربوط به حجاب قاطعانه اجرا خواهد شد.

ادامه ◄

وخامت وضعیت لیلا حسین‌زاده پس از ۱۳ روز اعتصاب دارو

از اعتصاب داروی لیلا حسین‌زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران، ۱۳ روز و از بازداشت او ۱۳۵ روز می‌گذرد. او از ۲۹ آذر در اعتراض به «فریب‌کاری پزشکی» در روند بررسی درمانش در زندان و دریافت نکردن داروی مناسب، اعتصاب دارو کرد و در یک پیام صوتی از زندان عادل‌آباد شیراز گفت که یک قتل حکومتی خاموش علیه او در جریان است.

ادامه ◄