در پی شکایت چهار پناهجوی ایرانی و افغان، مجارستان مجبور شد اردوگاه پناهجویان در مرز صربستان را ببندد

دولت مجارستان اعلام کرد به رغم مخالفت با رای دیوان دادگستری اروپا (EuGH) مبنی بر بسته شدن اردوگاه پناهجویی واقع در منطقه مرزی تصمیمات این دادگاه را می‌پذیرد و آن را مراعات می‌کند.

ادامه ◄

مصوبه پارلمان اروپا علیه لهستان و مجارستان برای تضعیف ارزش‌های اروپایی

نمایندگان پارلمان اروپا احزاب حاکم در لهستان و مجارستان را به دلیل زیرسوال بردن «ارزش‌های اروپایی» آنهم با اصرار به برگزاری انتخابات و سوءاستفاده از قدرت در دوران شیوع کرونا سرزنش کردند.

ادامه ◄