آمریکا: همراه اسرائیل با نقش مخرب سپاه در منطقه مقابله می‌کنیم

یک روز پس از تهدید رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به «حمله به مرکز» اسرائیل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت امنیت اسرائيل برای این کشور «مقدس است» و آمریکا به همراه اسرائيل و سایر شرکای منطقه‌ای خود « از هر ابزار مناسبی برای مقابله با نقش مخرب سپاه در منطقه استفاده» می‌کند.

ادامه ◄