حمايت “همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران” از تجمع ۱۲ فروردين در کلن

شماری از تشکل‌های دموکراتيک از کشورها و شهرهای مختلف اروپا با امضای “کميته کنشگران انقلاب زن، زنگی، آزادی” برای برگزاری تجمع بزرگ در شهر کلن در روز ۱۲ فروردين فراخوان داده‌اند.

ادامه ◄