نقض حقوق بشر زیر ذره بین حکومت اسلامی

حکومت اسلامی نه تنها متهم به اعمال خشونت سیستماتیک علیه مخالفان سیاسی و معترضان است، بلکه رفتار ماموران دولتی با شهروندان نیز در موارد متعددی به کشته‌شدن یا جراحت شدید آنها انجامیده است.

سرکوب خونین اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ نمونه‌هایی از برخورد با معترضان است.

اما در روزهای اخیر رسانه‌ای شدن مرگ یک جوان در مشهد و ضرب و شتم زنی در آبادان توسط ماموران انتظامی پرونده حقوق بشری رژیم اسلامی را سنگین‌تر کرده است.

با این حال مقامات حکومت اسلامی به جای پاسخگویی به خشونت‌های داخلی، نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر از جمله در آمریکا را دغدغه خود می‌دانند.
کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰