برگزاری تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف

روز شنبه بیست و هفتم آبان، شماری از پرستاران در شهرهای یزد، اسلام آباد غرب و کرمانشاه، جمعی از کشاورزان مقابل ساختمان استانداری اصفهان، شماری از افراد دارای معلولیت در مشهد و گروهی از کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت، مقابل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اهواز با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

پرستاران معترض خواستار “اصلاح تعرفه‌ های پرستاری و افزایش کارانه و دستمزد خود” شدند.

تجمع اعتراضی پرستاران در کرمانشاه و اسلام آباد غرب
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه بیست و هفتم آبان، گروهی از پرستاران مقابل دانشگاه علوم پزشکی در کرمانشاه و جمعی دیگر از پرستاران بیمارستان “امام خمینی” در اسلام آباد غرب در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت در اهواز
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه بیست و هفتم آبان، جمعی از کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت، مقابل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه بیست و هفتم آبان، گروهی از کشاورزان با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان استانداری اصفهان، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در مشهد
به گزارش کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، امروز شنبه بیست و هفتم آبان، جمعی از افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل سازمان بهزیستی خراسان رضوی و سپس مقابل دفتر نماینده مردم مشهد در مجلس، تجمع برگزار کردند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۹ نوامبر  ۲۰۲۳