دستکم سیزده تجمع اعتراضی برگزار شد

روز سه شنبه هفتم آذر، شماری از کارگران شاغل در پتروشیمی گچساران در محل کار خود، جمعی از بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، اهواز، سنندج، اراک، همدان، یزد، شیراز و ممسنی و گروهی از پرستاران پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقابل دفتر معاونت درمان این دانشگاه، جمعی از کامیون داران در تهران، شماری از کارکنان وزارت نفت در مقابل ساختمان این وزارت و جمعی از پرستاران ماما در مقابل ساختمان وزارت بهداشت در تهران، با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بر اساس گزارشات رسیده به هرانا، تجمع این افراد در اعتراض به جذب نیروهای غیر بومی صورت گرفته است.

به گفته یک منبع مطلع، “پیش از این در آگهی استخدامی پتروشیمی گچساران آمده بود که فقط نیروهایی که در این شرکت سابقه کار دارند می توانند جذب کار شوند که این موضوع با واکنش مسئولین استان روبرو شد و دستور به استانی شدن استخدام ها داده شد.”

تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف
به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، امروز سه شنبه هفتم آذر، شماری از بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهایی اعتراضی، مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی کشوری و استانداری در شهرهای کرمانشاه، اهواز، سنندج، اراک، همدان، یزد، شیراز و ممسنی تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی آنها صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی پرستاران پیش بیمارستانی در مشهد
به گزارش ایلنا، امروز سه شنبه هفتم آذر، گروهی از پرستاران پیش بیمارستانی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقابل دفتر معاونت درمان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی این دانشگاه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع این افراد در اعتراض به مبالغ بسیار پایین تعرفه پرستاری و مبلغ اضافه کار و اجباری بودن آن صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی پرستاران ماما در تهران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه هفتم آذر، گروهی از پرستاران ماما در تهران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان وزارت بهداشت این شهر، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، این پرستاران با سر دادن شعار هایی اعتراضی از جمله، “کرامت مامایی احیا باید گردد” دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع اعتراضی کارکنان وزارت نفت در تهران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه هفتم آذر ۱۴۰۲، گروهی از کارکنان وزارت نفت در تهران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان این وزارت، دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی کامیون داران در تهران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه هفتم آذرماه، گروهی از کامیون داران تهران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در این شهر، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به کمبود سوخت در شهر تهران صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۹ نوامبر  ۲۰۲۳