برگزاری تجمع اعتراضی

سه شنبه هشتم اسفندماه، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری در کرمانشاه و اهواز مقابل ساختمان استانداری و صندوق بازنشستگی در این شهر ها، تعدادی از زیان دیدگان بورس مقابل این سازمان در تهران و گروهی از خانواده های بیماران “اس ام ای” مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران، با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این تجمعات در مقابل ساختمان های استانداری و صندوق بازنشستگی در شهرهای کرمانشاه و اهواز برگزار شد.

بازنشستگان معترض با سر دادن شعارهایی نظیر “نه گرما، نه سرما نیست جلودار ما”، “از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم” و “وعده میدید،عمل کو؟ دشمنای دروغگو” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

تجمع اعتراضی زیان دیدگان بورس در تهران
به گزارش هرانا، روز سه شنبه هشتم اسفند ۱۴۰۲، شماری از زیان دیدگان بورس مقابل ساختمان سازمان بورس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این سهامداران زیان دیده در پی فراخوان از پیش انتشار یافته، نسبت به سیاست‌ های این سازمان و عدم پاسخگویی مسئولان اعتراض کردند.

معترضان مذکور ضمن برپایی تجمع مقابل سازمان بورس و سردادن شعارهایی اعتراضی خواستار استعفای مدیر این نهاد و رسیدگی به مطالبات سهامداران شدند.

تجمع اعتراضی خانواده های بیماران SMA در تهران
به گزارش کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، امروز سه شنبه هشتم اسفند ۱۴۰۲، شماری از خانواده های بیماران SMA برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری واقع در تهران، دست به تجمع زدند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم تخصیص دارو به این بیماران و عدم رسیدگی به سایر مطالباتشان صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۸ فوریه ۲۰۲۴