پیامی از میدان تحریر بغداد به ملت ایران

إلى الشعب الإيراني الكريم
تشاهدون في هذه الأيام الانتفاضة العراقية وتستمعون لهتافات الشباب العراقي المحتج ضد حكومته، وكثير من هذه الهتافات يرد فيها ذكر إيران.
يهمنا أن تعلموا أننا لا نضمر للشعب الإيراني إلا المودة، وأن مشكلتنا مع النظام الإيراني الذي يدعم الفاسدين والمجرمين والقتلة في وطننا.
نتطلع للتخلص من حكامنا اللصوص، كما نتطلع لعلاقات قوية وراسخة مع أشقائنا الإيرانيين الذين يستحقون نظام حكم عادلاً ومتحضراً.
الحكومات الظالمة إلى زوال
والبقاء للشعوب
أخوتكم
المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد

این گرافیک از سوی نویسندگان این پیام به خبرگاه رسیده است و خبرگاه نقشی در ساخت آن نداشته است.

خطاب به ملت شكوهمند ايران
براى مردم دلسوز ايران
در این روزها شما شاهد قیام مردم عراق هستید و بانگهای جوانان معترض عراقی علیه حکومتشان به سمعتان می‌رسد که اکثرا در آن از ایران یاد میبرند..امیدواریم بدانید که ما جز محبت و قدردانی نسبت به ملت ایران چیزی در دل نمیگنجانیم. مشکل ما تنها با رژیم ایران است که از فاسدان و جنایتکاران و قاتلان در میهن مان حمایت می‌کند.
به رهایی از حکومت دزد ما چشم می‌دوزیم همچنین آرزو داریم روابط محکم و استوار با برادران ایرانی داشته باشیم که شایسته حکومت عادل و متمدن هستند.
حکومت‌های ظالم رو به زوال وملت‌ها پابرجا باشند.

برادران تظاهرکنندگانتان در میدان التحریر بغداد

Iranian Siters/ Brother,
From: Al Tahrier Square- Baghdad

You are witnessing nowadys the Iraqi demonstraters ,who are revolting against their government, shouting loud
slogans that might sometimes seem against Iran. It is crucial for us that you should be aware
of the fact that we Iraqi People only have a genuine love for you. Our problem is with the Iranian sectarian regime who backs the all corrupt politicians, criminals, and murderers in our current government
Our ambition and only purpose is to get rid of our corrupted rulers, we are also looking forward to strong and stable
.relations with our Iranian neighbours who deserve a just and civilised government
Long Live the people

Your Iraqi Brothers and Sisters