اردوغان فاش ساخت که نمایندگان امنیتی اسرائیل و ترکیه مشغول گفتگو برای بهبود مناسبات هستند

رجب طیب اردوغان که از هنگام تسلط بر قدرت در ترکیه، مناسبات بسیار دوستانه آن کشور با اسرائیل را به پایین ترین سطح رسانده است، اکنون می گوید که مایل است مناسبات کشورش با اسرائیل را بهبود بخشد.

ادامه ◄