ده‌ها پرستار معترض به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری احضار و تهدید شدند

رسانه‌ها و فعالان صنفی پرستاری در ایران از احضار و تهدید پرستاران معترض در چند شهر خبر دادند. به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) هیئت رسیدگی به تخلفات اداری پرستاران را احضار و آنها را به تمدید نشدن قرارداد و کاهش مزایای مزدی تهدید کرده‌اند.

ادامه ◄

بیانیه شورای هماهنگی فرهنگیان در باره موج تازه فشارها به فعالان صنفی معلمان

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در پی احضار عزیز قاسم زاده به هیئت تخلفات اداری با انتشار بیانیه ای این اقدام را در ادامه موج تازه فشارهای آموزش و پرورش به فعالان صنفی ارزیابی کرده است.

ادامه ◄