روز جهانی آموزش؛ گزارش یکساله وضعیت حق تحصیل و آموزش در ایران

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همزمان با روز جهانی حق تحصیل با ارائه گزارش پیش رو به بررسی وضعیت تحصیل و آموزش و برخورد با فعالان این عرصه از جمله معلمان و دانشجویان در حد فاصل ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱ پرداخته است.

ادامه ◄

جوانان بهایی محروم از تحصیل، نامه خامنه‌ای به جوانان فرانسه

«دو نسل از هموطنان بهایی‌مان را که با هزاران تحقیر و توهین دوران ابتدایی و دبیرستان را پشت سر گذاشته‌اند، از حق تحصیل در مراحل عالیه محروم کرده‌ایم. حالا نوبت نسل سوم‌شان رسیده است.

ادامه ◄

جامعۀ بهایی نسبت به دستگیری خودسرانۀ بهائیان ایران هشدار داد

نمایندۀ جامعۀ جهانی بهایی در سازمان ملل خبر داد که برغم شیوع گستردۀ ویروس کرونا در ایران به ویژه در زندان های این کشور دستگیری و حبس خودسرانۀ پیروان آئین بهایی در شهرهای مختلف کشور از سر گرفته شد

ادامه ◄