دفاع خامنه‌ای از رد صلاحیت ها

علی خامنه ای می‌گوید از کسانی که «نجیبانه» با تشخیص شورای نگهبان برخورد کردند تشکر مضاعف می‌کند. رهبر حکومت اسلامی در نخستین اظهار نظر پس از رد صلاحیت های گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان از تصمیمات این نهاد دفاع کرد

ادامه ◄

بازنشستگان در تجمع هفتگی: ما دیگه رای نمی‌دیم از بس دروغ شنیدیم

بازنشستگان و مستمری بگیران در تجمعات هفتگی و سراسری خود در ده‌ها شهر ایران ، خواهان انطباق دستمزدها با هزینه‌های سبد معیشت شدند. گفته شده که چند نفر از معترضان در رشت دستگیر شده‌اند.

ادامه ◄