“چهار تا پنج میلیارد دلار پول ایران در ایتالیا بلوکه شده است”

چهار تا پنج میلیارد دلار درآمد صادراتی ایران در ایتالیا بلوکه شده و حکومت ایران به خاطر نپذیرفتن سیستم FATF به آن دسترسی ندارد. مقام‌های حکومتی، از جمله وزیر نفت، همچنان مدعی هستند که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثری نداشته است.

ادامه ◄