کمپین حمایت از مجروحان جنبش «زن زندگی آزادی»

با توجه به وضعیت اسفناک افرادی که در اعتراضات علیه رژیم ایران به شدت مجروح شده‌اند و اکثراً بدون امکانات درمانی و معالجه زخم‌های خود به کشورهای همسایه ایران پناه برده‌اند، می‌خواهیم کمپینی را برای حمایت از آسیب‌دیدگان آغاز کنیم.

ادامه ◄

زانیار تندرو، معترض آسیب‌دیده از چشم، و خانواده‌اش از کمپ پناهندگان ترکیه آزاد شدند

زانیار تندرو، معترض جوانی که در اعتراضات بینایی یکی از چشمان خود را از دست داده و پس از خروج از کشور اخیرا در خطر بازگردانده شدن به ایران قرار داشت، از کمپ پناهندگان ترکیه آزاد شد.

ادامه ◄

سازمان حقوق بشر ایران: نیروهای سرکوبگر عمدا چشمان معترضان را هدف قرار دادند

یافته‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد نیروهای سرکوبگر حکومت ایران، در جریان سرکوب اعتراض‌های سراسری، به‌‌عمد و به‌طور هدفمند، در شهرهای مختلف به صورت و چشم‌های معترضان، به‌ويژه زنان، شلیک کرده‌اند.

ادامه ◄