آمریکا “پنهان‌کاری چین” درباره کرونا را با فاجعه اتمی چرنوبیل مقایسه کرد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت در زمان شوروی سابق رهبران حزب کمونیست درباره پیامدهای فاجعه اتمی چرنوبیل مدت‌ها سرپوش گذاشتند و پنهان کاری کردند و چین نیز همان کار را امروز در ارتباط با ویروس کرونا می‌کند.

ادامه ◄