بحران فرونشست در ایران؛ شکاف در «نقش رستم»؛ خطر در نزدیکی تخت جمشید

خبرگزاری ایلنا با استناد به مطالعات و پژوهش‌های انجام شده از دشت مرودشت و دشت شیراز از وضعیت بحرانی فرونشست این دو دشت در استان فارس خبر داد و نوشت شکاف‌های ۷۰ سانتیمتری در «نقش رستم» ایجاد شده است.

ادامه ◄