«اتحاد برای نوید» تداوم درخواست‌ها برای تحریم ورزش حکومت ایران در عرصه‌های بین‌المللی

شماری از فعالان حقوق بشر و ورزشکاران در قالب کمپین «اتحاد برای نوید» از سازمان‌های بین‌المللی ورزشی خواسته‌اند تا ورزش حکومت اسلامی مسلط بر ایران را در عرصه‌های بین‌المللی محروم کنند.

ادامه ◄