دستکم نوزده تجمع اعتراضی برگزار شد

طی روزهای گذشته جمعی از بازنشستگان مخابرات در مقابل ساختمان های این شرکت در کرمانشاه، اصفهان، اردبیل، زاهدان، تبریز، زنجان، رشت، شیراز، ساری، مریوان، بندرعباس، خرم آباد، بیجار، بروجرد، ارومیه و تهران، شماری از پرستاران شاغل در بیمارستان توحید سنندج در محوطه این بیمارستان، تعدادی از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در مقابل ساختمان این شرکت و جمعی از شهروندان دارای معلولیت در مقابل ساختمان سازمان بهزیستی بروجرد دست به تجمع زدند.

این تجمعات در مقابل ساختمان های شرکت مخابرات در شهرهای کرمانشاه، اصفهان، اردبیل، زاهدان، تبریز، زنجان، رشت، شیراز، ساری، مریوان، بندرعباس، خرم آباد، بیجار، بروجرد، ارومیه و تهران برگزار شد.

معترضان خواستار رسیدگی به مطالبات خود از جمله اجرای کامل آئین‌ نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی، شدند.

تجمع اعتراضی پرستاران در سنندج
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۴۰۲، شماری از پرستاران شاغل در بیمارستان توحید سنندج در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محوطه این بیمارستان تجمع برگزار کردند.

تجمع اعتراضی شهروندان دارای معلویلیت در بروجرد
به گزارش کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، روز یکشنبه بیست و هشتم آبان، شماری از شهروندان دارای معلولیت در ادامه تجمعات این افراد در شهرهای مختلف، در مقابل ساختمان سازمان بهزیستی در بروجرد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع در اعتراض به “عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان” صورت گرفت.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، شماری از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در مقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به “اجرا نشدن ماده ۱۰ قانون اختیارات وزارت نفت” صورت گرفت.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۱ نوامبر  ۲۰۲۳