رافائل گروسی، که خواستار سخت‌گیری بیشتر در برابر رژیم ایران است، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد

رافائل گروسی، سفیر آرژانتین در اتریش و کارشناس مسائل هسته‌ای، روز سه شنبه ٢٩ اکتبر از سوی شورای حکمرانان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدیرکلی…

ادامه ◄