خطر وقف و دست‌درازی آخوندها موقتا از سر اراضی جنوب شرقی دماوند کوتاه شد

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ایران می‌گوید، با تلاش شبانه‌روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت ارضی یال جنوب شرقی دماوند به نام دولت صادر شده و حتی یک سانتیمتر از اراضی منطقه وقف نیست.

ادامه ◄