هرمزگان «دروازه» ورود به موج پنجم کرونا؛ ۳۲ شهر و روستا در بندرعباس قرنطینه شدند!

در حالی‌ که آمارهای دولتی روند کاهشی از ابتلا و مرگ‌ و میر را نشان می‌دهد، ولی با قرنطینه ۳۲ روستا در بندرعباس به نظر می‌رسد زنگ خطر شروع موج پنجم کرونا از جنوب کشور به صدا در آمده است.

ادامه ◄