خانه آخرت نیز همزمان با مسکن زندگان گران می‌شود: ۷۵ میلیون تومان برای یک قبر سه طبقه در «بهشت زهرا»!

به گفته معاون «عروجیان» سازمان «بهشت زهرا» در ناحیه یک این آرامستان شامل قطعه یک تا ۱۱۲ قیمت واگذاری هر طبقه قبر ۲۵ میلیون تومان و هر سه طبقه ۷۵ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

ادامه ◄

“حرامیان ولی وقیح قبر جان‌فدای میهن، زنده یاد پویا بختیاری را تخریب کردند”

منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری که در اعتراض‌های آبان با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد، در ویدیویی اعلام کرد «رژیم جمهوری اسلامی» قبر پسرش را تخریب و به آن «بی‌حرمتی» کرده است

ادامه ◄