پس از پذیرش اعاده دادرسی؛ تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۸ نوکیش مسیحی

زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار تعیین شد.

ادامه ◄