آلودگی نوری: پرنده‌ها زودتر می‌خوانند، بچه لاک‌پشت‌ها به اقیانوس نمی‌رسند

در بسیاری از مناطق، جانوران در معرض نور مصنوعی هستند که انسان برایشان به ارمغان آورده. آلودگی نوری نه تنها ریتم بیولوژیک بسیاری از گونه‌های جانوری را برهم می‌زند که برای برخی به معنای مرگ است.

ادامه ◄

باتلاق اطلاعات: رسانه‌های نیابتی کرملین چه گونه کار می‌کنند؟

وزارت امور خارجه امریکا در یک گزارش انتقادی، ضد اطلاعات روسیه را به یک اکوسیستم تشبیه و گروهی از وب‌سایت‌های به اصطلاح «مستقل» را به عنوان بخشی از این اکوسیستم معرفی کرده است.

ادامه ◄