بحران فرونشست در ایران؛ شکاف در «نقش رستم»؛ خطر در نزدیکی تخت جمشید

خبرگزاری ایلنا با استناد به مطالعات و پژوهش‌های انجام شده از دشت مرودشت و دشت شیراز از وضعیت بحرانی فرونشست این دو دشت در استان فارس خبر داد و نوشت شکاف‌های ۷۰ سانتیمتری در «نقش رستم» ایجاد شده است.

ادامه ◄

نسخه دیگری از کتبیه ی سنگی خشایارشاه کشف شد و، این بار به خط ایلامی

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: «مرکز پژوهش‌های کتیبه‌شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید که به منظور مستندنگاری و بررسی مجدد این آثار تشکیل شده است، با همکاری دیگر کارشناسان تلاش می‌کند به زودی بخش بزرگی از این میراث زبانی را (بویژه کتیبه‌ها و الواح میخی) را آماده انتشار کنند.»

ادامه ◄