محروم شدن از زندگی اجتماعی، انتقامی که حکومت از معترضان و خانواده‌هایشان می‌گیرد

رویه‌ تازه‌ جمهوری اسلامی برای تنبیه معترضان چیست؟ حاکمیتی که در حال تراش استخوان‌های خود و ضربه زدن به ستون‌های از هم‌گسسته‌اش است، تا کی می‌تواند بی‌آن‌که سقوط کند به این‌کار ادامه دهد؟ این گزارش زمانه درباره‌ تلاشِ غیر‌انسانی حکومت برای ناامید کردن مردم است.

ادامه ◄

قوانین مذهبی، مهم ترین بازدارنده ی گسترش حقوق بشر

هفتاد و دو سال از تصویب روز جهانی حقوق بشر (دهم ۱۹۴۸) می گذرد. روزی که فقط «یک روز جهانی» ساده نیست، روز بوجود آمدن مرام و باوری در تاریخ بشری ست که بدون جنگ و خونریزی، بدون زندان و شکنجه و ترس از دوزخ و بدون وعده ی بهشتی آرزویی و یا نادیده ، در کوتاه ترین مدت، بیشترین پیرو و باورمند را داشته است.

ادامه ◄