خطر قطع و کمبود آب جدی است؛ ۲۱۰ شهر ایران تنش آبی دارند

وضعیت حاکم بر سدهای بزرگ ایران نگران‌کننده توصیف شده است. ورودی آب در سال جاری کاهشی ۴۷ درصدی نشان می‌دهد. اوضاع در یکصد شهر ایران “قرمز” اعلام شده است. خطر قطع و کمبود آب مناطق وسیعی از ایران را تهدید می‌کند.

ادامه ◄