افزایش فرونشست زمین در حاشیه دریای خزر

معضل فرونشست زمین به سواحل مازندران نیز سرایت کرده و میزان آن در این نواحی در پنج سال اخیر از صفر به ۹ سانتیمتر رسیده است. رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ‌و شهرسازی با اعلام این خبر، هشدار داد که این فرونشست‌ها به استان گیلان نیز سرایت می‌کند.

ادامه ◄

بحران فرونشست در ایران؛ شکاف در «نقش رستم»؛ خطر در نزدیکی تخت جمشید

خبرگزاری ایلنا با استناد به مطالعات و پژوهش‌های انجام شده از دشت مرودشت و دشت شیراز از وضعیت بحرانی فرونشست این دو دشت در استان فارس خبر داد و نوشت شکاف‌های ۷۰ سانتیمتری در «نقش رستم» ایجاد شده است.

ادامه ◄