ادامه قتل‌های زنجیره ای: افراد مسلح ناشناس دو فعال مدنی در عراق را ترور کردند

یک منبع امنیتی عراق چهارشنبه ۲۱ اسفند / ۱۱ مارس از ترور دو فعال مدنی به نام‌های عبدالقدوس قاسم و کرار عادل در حمله افراد مسلح ناشناس در شهر العماره، مرکز استان میسان خبر داد

ادامه ◄